Zafrézované LED profily

V súčasnosti veľmi často používaný detail, ktorý rieši v danom priestore potrebu priameho aj nepriameho osvetlenia. Dokážeme sa prispôsobiť akémukoľvek tvaru lišty. Tieto detaily sú vhodné do všetkých častí nákupných centier. Ich variabilita vytvára veľmi zaujímavé dizajnové detaily.